صفحه شخصی دکتر حامد شریعتی نیاسر

استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

وجوه معانی شهید در قرآن کریممجموع: ۰

بازدید: ۱۸۵

مقاله

وجوه معانی شهید در قرآن کریم

ارسال شده در: 02 آذر 1399 - 09:49 توسط حامد شریعتی نیاسر

نویسنده
حامد شریعتی نیاسر؛ محمد رضا شاهرودی، سعیده‌ کارآموزیان
نشریه
دو فصلنامه کتاب و سنت
سال نشر
1393
تعداد صفحات
22
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله از کلمه شهید در آیات متعددی از قرآن کریم یاد شده است که تمامی آن ها به یک معنا نیستند. آنچه در عرف فرهنگ اسلامی امروز معمولا از این لغت به ذهن می رسد، کسی است که در راه خدا کشته شود، او را شهید می نامند. حال آن که شهید در این معنا در قرآن کریم به کار نرفته است و از شهدا با تعبیر «کشته شدگان در راه خدا» یاد شده است. بنابر این در این نوشتار برای فهم بهتر آیاتی از قرآن کریم که کلمه «شهید» و مشتقاتش در آن به کار رفته، وجوه مختلف معنایی و مصادیق این کلمه با استفاده از منابع تفسیری و کتاب های مرتبط علوم قرآنی از قبیل مفردات، وجوه و نظایر و... به روش کتابخانه ای مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و نشان داده شده است که در قرآن کریم «شهید» و مشتقات آن به همان معانی لغوی کلمه یعنی «حاضر» و «گواه» به کار رفته است و در واقع وجوه معنایی ذکر شده همگی مصادیق مختلفی برای این کلمه است و نه معانی جدیدی برای آن.

نظرات