صفحه شخصی دکتر حامد شریعتی نیاسر

استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمیمجموع: ۰

بازدید: ۱۴۵

خبر

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی

ارسال شده در: 12 آذر 1399 - 16:19 توسط پایگاه

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی 

 

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی «نگاهی نو به تفسیر جزء سی ام به انضمام سوره حمد» که قبلاً در قالب کتاب تألیف دکتر محمود ویسی تألیف و به جامعه علمی کشور عرضه شده بود، در سالن کنفرانس دانشگاه مذاهب اسلامی به همت دبیرخانه کمیته دستگاهی کرسی­ های نظریه ­پردازی، نقد و مناظره دانشگاه برگزار گردید.

 

ارائه دهنده کرسی دکتر محمود ویسی – عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی – بود، که به بیان وجوه تمایز و امتیازات شیوه تفسیری خود پرداخت و تأکید کرد: نقد و بررسی تفسیر جز سی ام می تواند گامی موثر در تنقیح مطالب گشته و به پختگی تألیفات اجزای دیگر قرآن بینجامد. هم چنین تحول علم تفسیر با رویکرد باغبانی نه خوشه چینی صرف، می تواند در تقریب فهم نسل حاضر به مباحث ارزنده تفسیر موثر واقع گردد.

 

سپس آقایان دکتر حامد شریعتی نیاسر – عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی – و دکتر کریم دولتی – مدرس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران – به نقد دیدگاه و نظریات تفسیری ارائه دهنده پرداختند و سئوالات و پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کردند.

 

دبیر علمی جلسه نیز آقای دکتر حامد رستمی – عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی – بود، که مدیریت جلسه و جمع بندی نهایی کرسی را انجام داد و در پایان نیز دانشجویان سئوالات خود را از ارائه دهنده کرسی پرسیده و به سئوالات حضار پاسخ داد.

نظرات