صفحه شخصی دکتر حامد شریعتی نیاسر

استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

الزامات اخلاقی برخاسته از ایمان به معاد از منظر نهج البلاغهمجموع: ۰

بازدید: ۴۸۵

پایان نامه

الزامات اخلاقی برخاسته از ایمان به معاد از منظر نهج البلاغه

ارسال شده در: 22 دی 1399 - 22:06 توسط پایگاه

نویسنده
نسترن بهرمان
استاد راهنما
جلیل پروین
استاد مشاور
حامد شریعتی نیاسر
سال دفاع
1397
دانشگاه/پژوهشگاه
دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران

چکیده پایان نامه معاد به معنای رستاخیز در بردارنده اصولی چون وجود جهان و نشئه دیگری غیر از عالم مادی و هم چنین حساب و کتاب نسبت به فضائل و رفتار آدمی است. اعتقاد به معاد و سرایی دیگر و بازگشت و رستاخیز انسان، یکی از اصول اولیه آموزه های تربیتی همه ادیان الهی و از مهم ترین مبانی پذیرش اصول اخلاقی و حرکت در مسیر فضائل اخلاقی است. همچنین آموزه های اخلاقی بخش وسیعی از معارف نهج‌البلاغه را به خود اختصاص داده است. این آموزه‌ها برخاسته عوامل و انگیزه‌های متعددی است؛ که برخی، صرفا برخاسته از ندای درونی وجدان آدمی و برخی دیگر برخاسته از خدا باوری و خودشناسی می‌باشد. آن چه در این پایان‌نامه مورد مداقّه واقع شده است؛ آن دسته از آموزه‌های اخلاقی‌ست که مستقیما منبعث از باور به معاد و روز جزاست و یا این که معاد باوری موکد برخی از آن‌هاست. در این نوشتار با تمسک به معارف نهج‌البلاغه و مراجعه به شروح مختلف تلاش شده است تا به تحلیل و بررسی الزامات اخلاقی برخاسته از ایمان به معاد و نقش کاربردی آن در اکمال و تعالی اخلاق فردی و اجتماعی انسان پرداخته شود تا نقش برجسته ایمان به معاد در تربیت و تزکیه نفس انسان که در نهایت التزام عملی را به دنبال خواهد داشت کاملا مشخص شود.پس به عبارت دیگر، زندگی انسان دارای دوعرصه فردی(که بر خی از آن عبارتند از: تقوا، خشوع و فروتنی، مراقبت بر نماز،صبر، ساماندهی نگاه به دنیا، عبرت آموزی و روحیه سلحشوری) است و اجتماعی(عبارتند از: رفق و مدارا با مردم، انفاق و کمک به دیگران، امانتداری، پرهیز از تملق و چاپلوسی، پرهیز از دو رویی، روحیه تعاون و همکاری، مسئولیت پذیری، خوش رویی و خوش بر خوردی) است و اعتقاد به معاد در هر دو عرصه نقش سرنوشت ساز و تعیین کننده‌ای دارد.به بیانی دیگر، معاد باوری می تواند ارتباط انسان با خود، خدا و دیگران را اصلاح کند.گردآوری اطلاعات در پژوهه حاضر از طریق اسناد کتابخانه ای انجام پذیرفته و روش آن آمیزه‌ای از وصف و تحلیل است

نظرات

یادداشت ها

مقالات